Thông Tin Berlin

Just another WordPress.com weblog

Giáo dân Xã Đoài xuống đường tuần hành và cầu nguyện cho Tam Tòa

Giáo dân Xã Đoài xuống đường tuần hành và cầu nguyện cho Tam Tòa

Shared via AddThis

Advertisements

03/08/2009 - Posted by | Thời Sự, Uncategorized |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: