Thông Tin Berlin

Just another WordPress.com weblog

Phỏng vấn Nguyễn Thị Ngọc Hạnh v/v: xé cờ Cộng Sản Việt Nam tại khách sạn Thăng Long ở Berlin

Phỏng vấn Nguyễn Thị Ngọc Hạnh v/v: xé cờ Cộng Sản Việt Nam tại khách sạn Thăng Long ở Berlin

Shared via AddThis

Advertisements

05/09/2009 Posted by | Cộng đồng | | Leave a comment

Chương trình phát thanh 05.09.2009 trên đài ALEX Berlin

Chương trình phát thanh 18.07.2009 trên đài ALEX Berlin

 

via AddThis

05/09/2009 Posted by | DVTN RAdio Berlin | | Leave a comment