Thông Tin Berlin

Just another WordPress.com weblog

Lại tin lạ: Báo Tuổi Trẻ viết về tính yêu nước người lính bảo vệ Hoàng Sa của VNCH

Lại tin lạ: Báo Tuổi Trẻ viết về tính yêu nước người lính bảo vệ Hoàng Sa của VNCH

CSVN đang loạn chiêu. Trên trang Web chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam loan tin Hải Quân Trung Quốc tập trận Biển Đông, như một gián tiếp xác nhận chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa là của Trung Cộng. Trong khi đó Web Tuổi Trẻ thuộc Trung Ương Đoàn Thanh Niên CS thì làm một loạt bài Phóng Sự Hoàng Sa 35 năm về trước, phỏng vấn những người trong cuộc, những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã từng trấn giữ Hoàng Sa, nói về tính ngoan cường, yêu nước và liều chết hy sinh để bảo vệ lảnh thổ nước Việt.

Phải chăng đây là một cái tát của Đoàn Thanh Niên vào mặt cái Đảng Tiên Phong già nua nầy.

Hảy đón xem trận nội chiến của Cộng Sản Việt Nam.

Shared via AddThis

Advertisements

09/09/2009 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: