Thông Tin Berlin

Just another WordPress.com weblog

Phóng Sự “Hoàng Sa – tường trình 35 Năm Sau” trên Tuổi Trẻ Online đã bị bịt mồm

Phóng Sự “Hoàng Sa – tường trình 35 Năm Sau” trên Tuổi Trẻ Online đã bị bịt mồm

 

Như mọi người dự đoán, thế lực bảo thủ đã bịt mồm phóng sự “Hoàng Sa – tường trình 35 năm sau”. Tuy nhiên chính nghĩa bao giờ cũng được soi sáng. Qua sự kiện, ít ra một số người trong hàng ngũ Cộng Sản cũng đả thấy, Việt Nam Cộng Hòa mới đúng thực là chế độ “Bảo Quốc An Dân”, kiên cường trước bất cứ thế lực ngoại bang nào và là thành trì bảo vệ tự do, đem ấm no cho người dân miền Nam suốt hai thập niên dài.

 

Xem: Hoàng Sa – Tường trình 35 năm sau

free counters

Advertisements

10/09/2009 - Posted by | Thời Sự |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: