Thông Tin Berlin

Just another WordPress.com weblog

Giá trị của dân chủ…

Giá trị của dân chủ….

Advertisements

20/12/2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Xô dân vào nơi khốn! Đẩy nước đến chốn nguy!!!

Xô dân vào nơi khốn! Đẩy nước đến chốn nguy!!!.

20/12/2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Cộng sản bang giao để làm gì???

Cộng sản bang giao để làm gì???.

20/12/2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment