Thông Tin Berlin

Just another WordPress.com weblog

Phỏng vấn Nguyễn Thị Ngọc Hạnh v/v: xé cờ Cộng Sản Việt Nam tại khách sạn Thăng Long ở Berlin

Phỏng vấn Nguyễn Thị Ngọc Hạnh v/v: xé cờ Cộng Sản Việt Nam tại khách sạn Thăng Long ở Berlin

Shared via AddThis

Advertisements

05/09/2009 Posted by | Cộng đồng | | Leave a comment

Chương trình phát thanh 25.07.2009 trên đài ALEX Berlin

Chương trình phát thanh 25.07.2009 trên đài ALEX Berlin 

 

Shared via AddThis

29/07/2009 Posted by | Cộng đồng | | Leave a comment

Chương trình phát thanh ngày 14.03.2009 trên đài OKB Berlin

Chương trình phát thanh ngày 14.03.2009 trên đài OKB Berlin

Shared via AddThis

29/07/2009 Posted by | Cộng đồng | | Leave a comment