Thông Tin Berlin

Just another WordPress.com weblog

Việt Nam đang vào Xuân hay lập Đông?

{{desc}}

via Việt Nam đang vào Xuân hay lập Đông?.

Advertisements

02/02/2010 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Giá trị của dân chủ…

Giá trị của dân chủ….

20/12/2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Xô dân vào nơi khốn! Đẩy nước đến chốn nguy!!!

Xô dân vào nơi khốn! Đẩy nước đến chốn nguy!!!.

20/12/2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Cộng sản bang giao để làm gì???

Cộng sản bang giao để làm gì???.

20/12/2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Chương trình phát thanh 12.09.2009 trên đài ALEX Berlin

Chương trình phát thanh 12.09.2009 trên đài ALEX Berlin

Shared via AddThis

12/09/2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Lại tin lạ: Báo Tuổi Trẻ viết về tính yêu nước người lính bảo vệ Hoàng Sa của VNCH

Lại tin lạ: Báo Tuổi Trẻ viết về tính yêu nước người lính bảo vệ Hoàng Sa của VNCH

CSVN đang loạn chiêu. Trên trang Web chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam loan tin Hải Quân Trung Quốc tập trận Biển Đông, như một gián tiếp xác nhận chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa là của Trung Cộng. Trong khi đó Web Tuổi Trẻ thuộc Trung Ương Đoàn Thanh Niên CS thì làm một loạt bài Phóng Sự Hoàng Sa 35 năm về trước, phỏng vấn những người trong cuộc, những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã từng trấn giữ Hoàng Sa, nói về tính ngoan cường, yêu nước và liều chết hy sinh để bảo vệ lảnh thổ nước Việt.

Phải chăng đây là một cái tát của Đoàn Thanh Niên vào mặt cái Đảng Tiên Phong già nua nầy.

Hảy đón xem trận nội chiến của Cộng Sản Việt Nam.

Shared via AddThis

09/09/2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Lại chuyện “cúi đầu nhận tội”!

Lại chuyện “cúi đầu nhận tội”!

Shared via AddThis

20/08/2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Chương trình phát thanh 15.08.2009 trên đài ALEX Berlin

Chương trình phát thanh 15.08.2009 trên đài ALEX Berlin

15/08/2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Chương trình phát thanh 08.08.2009 trên đài ALEX Berlin

Chương trình phát thanh 08.08.2009 trên đài ALEX Berlin

Shared via AddThis

09/08/2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Giáo dân Xã Đoài xuống đường tuần hành và cầu nguyện cho Tam Tòa

Giáo dân Xã Đoài xuống đường tuần hành và cầu nguyện cho Tam Tòa

Shared via AddThis

03/08/2009 Posted by | Thời Sự, Uncategorized | | Leave a comment