Thông Tin Berlin

Just another WordPress.com weblog

Chương trình phát thanh 26.09.2009 trên đài ALEX Berlin

Advertisements

26/09/2009 Posted by | DVTN RAdio Berlin | | Leave a comment

Chương trình phát thanh 19.07.2009 trên đài ALEX Berlin

Chương trình phát thanh 19.09.2009 trên đài ALEX Berlin

18/09/2009 Posted by | DVTN RAdio Berlin | | Leave a comment

Chương trình phát thanh 05.09.2009 trên đài ALEX Berlin

Chương trình phát thanh 18.07.2009 trên đài ALEX Berlin

 

via AddThis

05/09/2009 Posted by | DVTN RAdio Berlin | | Leave a comment

Chương trình phát thanh 29.08.2009 trên đài ALEX Berlin

Chương trình phát thanh 29.08.2009 trên đài ALEX Berlin

 

Shared via AddThis

29/08/2009 Posted by | DVTN RAdio Berlin | | Leave a comment

Chương trình phát thanh 22.08.2009 trên đài ALEX Berlin

Chương trình phát thanh 22.08.2009 trên đài ALEX Berlin

Shared via AddThis

22/08/2009 Posted by | DVTN RAdio Berlin | | Leave a comment

Chương trình phát thanh 25.07.2009 trên đài ALEX Berlin

Chương trình phát thanh 25.07.2009 trên đài ALEX Berlin 

 

Shared via AddThis

29/07/2009 Posted by | Cộng đồng | | Leave a comment

Chương trình phát thanh ngày 14.03.2009 trên đài OKB Berlin

Chương trình phát thanh ngày 14.03.2009 trên đài OKB Berlin

Shared via AddThis

29/07/2009 Posted by | Cộng đồng | | Leave a comment